top of page

O JERUZALEMU

Jeruzalem.jpg

Jeruzalem, vinogradniško naselje v Ljutomersko-ormoških goricah, se nahaja na razvodju med rekama Dravo in Muro. Z zgodovino, ki sega nazaj v čase Rimljanov, je postalo pomembno središče vinogradništva. Cerkev Žalostne Matere božje, zgrajena leta 1652, stoji v središču naselja.
Zgodovinsko pomemben je prispevek viteškega reda križarjev, ki ga je Friderik Ptujski podaril v začetku 13. stoletja. Jeruzalem je preživel pustošenje Turčije, ki ga priča Babji Klanec, kjer so prleške ženske leta 1664 porazile turško četo.
Vinogradi v višjih legah, terasasto oblikovani zaradi ugodne lege in podnebnih razmer, predstavljajo pomemben del pokrajine. Turistične znamenitosti vključujejo Marijino cerkev, dvorec s staro kletjo in bogat arboretum. Ob cesti stoji turški kostanj kot naravna vrednota državnega pomena.
Jeruzalem je tako vinogradniško središče s pestro zgodovino, ki privablja turiste s svojo kulturno dediščino in slikovito pokrajino.

Wine Cheers
bottom of page